top of page

Hoe alles begon en wie ik ben; een mensen-mens.

                                                                         How it all started and who I am; a people-person.

Hoe alles begon..... Mijn naam is Marian Jacobs, ik ben geboren op 30 augustus 1961, de 3e in het gezin Jacobs. 

Ik tekende als kind met een stok in het zand en verzamelde allemaal elementen uit de natuur om er iets moois van te maken... 

Iets wat ik nog steeds niet laten kan, de natuur betekent nog steeds heel veel voor mij.

Ik tekende als kind voor mijn klasgenootjes tijdens de tekenles en zo had iedereen dezelfde schaapjes en kippen op papier staan ;-)

Creativiteit was en is de rode draad in mijn leven, dat hielp mij door alle uitdagingen heen.

Rond mijn 17 jaar volgde ik een opleiding waarin mode ontwerpen mijn favoriete lessen waren. 

Ik maakte van restjes de mooiste creaties. 

Ik maakte mooie kostuums voor theatergroepen en later mijn eigen kleding! Maar het tekenen lag me meer. 

Dus diverse creatieve opleidingen opleidingen gedaan. Ik ging de creatieve richting combineren met opleidingen mbt mensprocessen.

 Een prachtige combinatie!  Op zoek naar mezelf, mijn eigenheid waardoor mijn creativiteit allerlei fases doormaakte.

Ik maakte acryl schilderijen met een speciale bewerking.... monnikenwerk! maar ze waren prachtig. 

Veel op basis van de Aboriginals. 1 van deze schilderijen is geveild in het Kurhaus in Scheveningen. 

De opbrengst is naar het Childright foundation gegaan, voelde erg fijn om op deze manier te kunnen helpen. 

Ook heb ik me ingezet voor kansarme gezinnen in Nederland door een schilderij te verkopen en de helft te schenken aan iemand die onder de armoedegrens leefde, aangewezen door de koper van het schilderij.

In april 2021 heeft het Kleurenbos, een vrije school in Oss, een schilderij van mij hangen. 

Van het schilderij zijn er, uiteraard met mijn goedkeur kaarten gemaakt. 

Een hele eer om zoveel te kunnen betekenen voor al die kinderen.  

En zo kan ik nog heel veel mooie verhalen vertellen.

Ik neem je mee op mijn reis en geniet.....

 How it all started..... My name is Marian Jacobs, I was born on August 30, 1961, the 3rd in the Jacobs family. As a child I drew with a stick in the sand and collected all kinds of elements from nature to make something beautiful out of it... Something I still can't resist, nature still means a lot to me. As a child I drew for my classmates during the drawing class and so everyone had the same sheep and chickens on paper ;-) Creativity was and is the common thread in my life, that helped me through all the challenges. Around the age of 17, I followed a course in which fashion design was my favorite lesson. I m​ade the most beautiful creations from leftovers. I made beautiful costumes for theater groups and later my own clothes! But the drawing was more for me. So I did various creative training courses. I started to combine the creative direction with training in human processes. A wonderful combination! Looking for myself, my individuality through which my creativity went through all kinds of phases. I made acrylic paintings with a special processing.... monk's work! but they were beautiful. A lot based on the Aborigines. 1 of these paintings was auctioned in the Kurhaus in Scheveningen. The proceeds went to the Childright foundation, felt very nice to be able to help in this way. I also worked for underprivileged families in the Netherlands by selling a painting and donating half to someone who lived below the poverty line, designated by the buyer of the painting. In April 2021, the Kleurenbos, a free school in Oss, has a painting of mine hanging. Of course, maps have been made of the painting with my approval. A great honor to be able to do so much for all those children. And so I can still tell a lot of beautiful stories. I'll take you on my journey and enjoy.....

Creatief Therapeut

Als Creatief Therapeut kan ik u de techniek leren

 en laten 'lezen' wat er is ontstaan. 

Daarmee kunnen we een groeiproces realiseren door 

bewust te worden wat je onderbewustzijn wil 'zeggen'. 

Ik heb zelf borstkanker gehad.

De diagnose werd gesteld begin augustus 2018. Zoals bekend bij velen kom je in een rollercoaster van emoties. Hoe verwerk je dit allemaal? 

Deze techniek van schilderen liet mij veel verwerken en als creatief therapeut kon ik mijn eigen werken prima lezen. Ook lotgenoten zijn van harte welkom!

We kunnen samen aan bijna elk proces werken.As a Creative Therapist I can teach you the technique

and let 'read' what has arisen.

This allows us to realize a growth process by

to become aware of what your subconscious wants to 'say'.

I've had breast cancer myself.

The diagnosis was made in early August 2018. As is known to many, you get into a rollercoaster of emotions. How do you process all this?

This technique of painting allowed me to process a lot and as a creative therapist I could read my own works very well. So fellow sufferers are certainly also very welcome!


Opdrachten in binnen- en buitenland

                                                                               Assignments at home and abroad

Buiten het maken van kunstwerken voor mijn gallery, werk ik o.a. ook in opdracht voor interieurontwerpers. 

Zowel voor particulieren als voor bedrijven maak ik kunst in opdracht, afgestemd op uw wensen.

Besides making artworks for my gallery, I also work on commission for interior designers.

For both individuals and companies, I make commissioned art, tailored to your wishes.

Acryl schilderij, uniek bewerkt.

Acrylic painting, uniquely processed.

Deze twee hebben een bijzondere techniek met behulp van houten spatels.

€ 150.00 per stuk.

These two have a special technique using wooden spatula.

€ 150.00 each.

Geïnspireerd door de Aboriginals.

Inspired by the Aboriginals.

Dit schilderij is geveild in het Kurhaus in Scheveningen. De opbrengst ging naar het Childright Foundation.

This painting was auctioned in the Kurhaus in Scheveningen. The proceeds went to the Childright Foundation.

Het schilderij voor de vrije school 'Het Kleurenbos' in Oss.


Dit schilderij was een van de opdrachten voor Creatief Therapeut. De opdracht bestond uit 2 delen: Een sprookje schrijven en er een schilderij van maken. Het schilderij belandde uiteindelijk op de bovengenoemde school. Hier zijn mooie kaarten van gemaakt die de kinderen meekrijgen wanneer ze met vakantie gaan of op andere speciale momenten. In juni ga ik voor 3 klassen het sprookje vertellen!! Hoe leuk is dat!!


This painting was one of the assignments for Creative Therapist. The assignment consisted of 2 parts: Writing a fairy tale and making a painting of it. The painting eventually ended up at the aforementioned school. Beautiful cards have been made of this that the children get when they go on holiday or at other special moments. In June I will tell the fairy tale for 3 classes!! How nice is that!!

Mijn afstudeerproject

My graduation project


Hier is mijn liefde voor Ink-Art mee begonnen.

This is where my love for Ink-Art started

Ik teken en schilder al jaren, meestal met acryl.

Ook daar prachtige kunstwerken van gemaakt en veel verkocht tot in het buitenland.

Het schilderen verdween naar de achtergrond, mijn gezondheid werd, gelukkig tijdelijk...een nieuwe uitdaging.

Voordat ik ziek werd was ik aan de opleiding creatief therapeut begonnen.

Gelukkig kon ik de opleiding even on hold zetten.

Pas toen ik door de kuren heen was en me geleidelijk aan wat beter ging voelen, heb ik de opleiding af kunnen maken en geslaagd!

Alles werd geleidelijk aan een beetje anders.

Ik zocht naar mijn nieuwe ik en mijn mogelijkheden, mijn onmogelijkheden kende ik inmiddels wel ;-)

Dat ging samen met het ontdekken van Ink-Art.

Het werd helemaal mijn 'ding'.

Dit is de eerste die ik maakte, het werd gelijk mijn eindexamenproject met een prachtige scriptie erbij.

Een opening naar meer.....

I have been drawing and painting for years, mostly with acrylic.

There are also beautiful works of art made of it and sold a lot abroad.

Painting faded into the background, my health became, fortunately temporarily... a new challenge.

Before I got sick, I had started training as a creative therapist.

Fortunately, I was able to put the training on hold for a while.

Only when I was through the cures and gradually started to feel better, I was able to finish the training and pass!

Everything gradually became a little different.

I was looking for my new self and my possibilities, I knew my impossibilities by now ;-)

That went hand in hand with discovering Ink-Art.

It became my 'thing'.

This is the first one I made, it immediately became my final exam project with a beautiful thesis.

An opening to more.....

bottom of page